Tarieven kaart

Hieronder vindt u de tarieven die vanaf 1 januari 2021 van kracht zullen zijn.

Deze tarieven zijn door het NZA opgesteld, dit betekent dat alle hulpverleners in de mondzorg zich aan deze tarieven dienen te houden. Voor meer informatie over de tarieven en de vergoeding van de codes, verwijzen wij u naar de site van uw eigen zorgverzekeraar.

Code Omschrijving  
I Verdoving (A)  
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving €15,07 
A15 Oppervlakte verdoving €7,84 
     
II Consultatie en diagnostiek (C)   
C11 Periodieke controle €22,91
C13 Probleem gericht consult €22,91
C22 Schriftelijke medische anamnese €22,91
C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €108,53
C85 Weekendbehandeling €22,91 
C86 Avondbehandeling €22,91 
C90 Niet nagekomen afspraak (0–100%) € ... 
C91 Pocketregistratie €36,18 
C92 Parodontiumregistratie   €72,35 
     
III Preventieve mondzorg (M)  
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) €13,52
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) €13,52
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) €13,52
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en ( preventief) toedienen Medicament €6,03
M32*/** Eenvoudig Bacteriologisch onderzoek €18,09
M40 Fluoridebehandeling, per kaak €15,07
M80* Behandeling van witte vlekken, eerste element  €52,45 
M81*  Behandeling van witte vlekken, volgend element €28,94 
     
IV Uurtarief (U)  
U35* Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten. €15,84 
     
V Vullingen (V)  
V30 Fissuurlak, eerste element €27,13
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting €15,07
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen €6,03
     
VI Tandvleesbehandelingen (parodontologie) (T)  
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €178,85
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex €32,56
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard €24,12
T032 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële behandeling €108,53
T033 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €66,32
T042 Consult parodontale nazorg €91,64
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg €121,79
T044 Complex consult parodontale nazorg €162,19
T161 Bacteriologisch onderzeok ten behoeve van tandvleesontsteking €42,20 
T162 Toepassing lokaal medicament €65,12 
T165 Uitgebreide voedingsanalyse €60,29 
     

 
*Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.

NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2021.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl