Tarieven kaart

Hieronder vindt u de tarieven die vanaf 1 januari 2022 van kracht zullen zijn.

Deze tarieven zijn door het NZA opgesteld, dit betekent dat alle hulpverleners in de mondzorg zich aan deze tarieven dienen te houden. Voor meer informatie over de tarieven en de vergoeding van de codes, verwijzen wij u naar de site van uw eigen zorgverzekeraar.

I Consultatie en diagnostiek (C)   
C001 Consult ten behoeve van intake € 46,91
C002 Consult ten behoeve van een periodieke controle € 23,45
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23,45
C014 Pocketregistratie € 37,03
C015 Parodontiumregistratie € 74,07
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 111,10
     
II Maken en/of beoordelen foto’s  
X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 17,28
X11 Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,96 
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 27,16 
     
III Preventieve mondzorg (M)  
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 minuten) € 13,84
M02 Consult voor evaluatie van preventie (per 5 minuten) € 13,84
M03 Gebitsreiniging (per 5 minuten) € 12,85
M05 Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27,78
M32 Eenvoudig Bacteriologisch onderzoek of enzymatisch onderzoek*/** € 18,52
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en ( preventief) toedienen Medicament € 6,17
M40 Fluoridebehandeling, per kaak € 15,43
M61 Mondbeschermer* € 27,78
M80 Behandeling van witte vlekken, eerste element* € 53,70
M81 Behandeling van witte vlekken, volgend element* € 29,63
     
IV Verdoving (A)  
A15 Oppervlakte verdoving € 8,02
A10 Geleidings- en/of infiltratie verdoving € 15,43
     
VI Vullingen (V)  
V30 Fissuurlak, eerste element (sealen) € 27,78
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 15,43
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6,17
V50 Droogleggen van elementen d.m.v. een rubberen lapje € 12,34
     
XII Tandvleesbehandelingen (T)  
a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen  
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179,00
T021 Grondig reinigen wortel per element, complex € 33,33
T022 Grondig reinigen wortel per element, standaard € 24,69
T032 Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus  € 111,10
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 67,90
T042 Consult parodontale nazorg € 93,82
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124,68
T044 Complex consult parodontale nazorg € 166,04
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesontsteking* € 43,21
     
  Diversen  
T163 Toepassing lokaal medicament* € 66,66
T165 Uitgebreide voedingsanalyse € 61,71
     

 
*Dit betekent dat bij deze prestatie nog afzonderlijk techniekkosten gedeclareerd kunnen worden.

NB – Dit is een extract uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg januari 2022.
Aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend, noch kan de NVM-mondhygiënisten aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de lijst. Voor de volledige tariefbeschikking verwijzen wij u naar de website van de NZa www.nza.nl, dan wel naar de website van NVM-mondhygiënisten www.mondhygienisten.nl