Bacteriologisch Onderzoek

Bij parodontitis kan micro-biologisch onderzoek uitwijzen welke bacteriën onder het tandvlees aanwezig zijn. De monsters worden opgestuurd naar een gespecialiseerd bacteriologisch laboratorium. De uitslag wordt door een team van deskundigen beoordeeld. Uw mondhygiënist krijgt zo een wetenschappelijk verantwoord advies om, indien nodig, de behandeling met een antibioticum te ondersteunen.