Uw eerste bezoek

Een aantal dingen zijn belangrijk bij uw eerste afspraak. Tijdens het eerste bezoek beoordelen wij uw mondgezondheid en de conditie van uw tandvlees. Hierna stellen wij voor u een behandelplan op. Wij geven u advies over uw mondgezondheid en daarna starten we met de gebitsreiniging.

Afhankelijk van uw mondgezondheid zijn er na uw eerste bezoek één of meerdere vervolgbehandelingen nodig. Daarna  nemen wij de mogelijkheden voor de behandeling met u door, waarbij ook het  financiële aspect worden besproken.

U dient de volgende zaken mee te nemen bij uw eerste bezoek:

  • Uw verwijskaart (indien u bent doorverwezen door uw tandarts).
  • De naam en bijsluiter van de eventuele medicijnen die u gebruikt (sommige medicijnen kunnen invloed hebben op de mondgezondheid of zijn van invloed op de behandeling).
  • Uw identiteitsbewijs.

Tijdens het eerste bezoek vragen wij u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. Het is voor ons erg belangrijk om informatie te hebben over uw gezondheid. Het is niet alleen om complicaties te voorkomen maar ook om veilig te kunnen werken. Maar ook omdat sommige behandelingen onder verdoving kunnen worden uitgevoerd. Bij onvolledige informatie over uw gezondheid kan het voorkomen dat er ongewenste situaties ontstaan. Dit willen wij uiteraard voorkomen. Het is vanzelfsprekend dat wij vertrouwelijk omgaan met uw gegevens, deze zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw goedkeuring.

Ook zullen we het behandelprotocol bespreken, doormiddel van 'Zorgsom' kunnen wij samen u uw zorgvergoedingen bekijken.